Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Принципи на изпълнение

Водещ принцип при реализиране на проекта ще бъде въвличането на представителите на местната общност в дейностите по разработване на бъдещата Стратегия за местно развитие и информационните дейности, свързани с популяризиране на подхода ВОМР.

Основен принцип при работа по проекта ще бъде осигуряването на равнопоставено включване на всички заинтересовани страни от цялата територия на община Марица, осигурени условия за недескриминация и неизключван на групите в неравностойно положение.

Ще бъде осигурен и равен достъп до информация: проектът ще осигури информационен обмен и информационни дейности за цялата територия на МИГ.

Иновативни подходи: при реализиране на проекта иновацията е свързана основно при работа с местната общност и провеждането на съгласувателни и информационни дейности за местната общност.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ