Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sotbarsc/oldjoma.leader-maritsa.eu/components/com_k2/models/item.php on line 877

Участвайте активно в дейностите на проекта

 

Местните инициативни групи са инструмента за прилагане на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие в Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. и реализиране  на Мултифондови стратегии за местно развитие.

Територията на община Марица притежава добри ресурси и условия за успешна работа по подхода Лидер през новия програмен период именно с изпълнението на Мултифондова Стратегия за местно развитие. Територията на бъдещия МИГ има запазена богата природна среда и биоразнообразие, предлагащи привлекателни условия за живот, наличието на територии с уникален характер и неусвоен потенциал за развитие на туризма, съчетаващи природни и културни ценности, сравнително изградена социална инфраструктура, изградена пътна и водоснабдителна инфраструктура, голям брой малки земеделски стопанства, които имат съществен принос за осигуряване на работни места, допълнителни доходи в селските райони и поддържане на жизнеността на селските общности, съхранени традиционни занаяти, услуги и технологии за преработка на храни, които създават заетост и допълнителни доходи в малките населени места, запазени социални взаимоотношения, културни традиции и институции (читалища, неправителствени организации), вкл и първоначален опит в прилагането на подхода ЛИДЕР за оживяване  и сплотяване на местните общности на част от територията от селските райони.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sotbarsc/oldjoma.leader-maritsa.eu/templates/headline/html/com_k2/templates/default/item.php on line 340

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ