Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Презентации

На 27.02.2016г. се проведе работна среща с представители на заинтересованите страни от сектора на местни организации на ромската общност, клубове на инвалида, хора с увреждания, клубове на пенсионера и групи в неравностойно положение. На участниците се представиха мерките за финансиране на проектни идеи за публичния сектор и сектора на НПО. Представени са възможностите за местно развитие и участие чрез подхода ВОМР. Дискутираха се насоките за разработване на Стратегия за местно развитие за територията на община Марица, нуждите и потребностите на социално уязвимите групи, хората с увреждания и малцинствата.

{gallery}009_obuchenie{/gallery}

На 26.02.2016г. се проведе работна среща с представители на заинтересованите страни от сектора на гражданските сдружения, спортни клубове, настоятелства и местни Читалища. На участниците се представиха мерките за финансиране на проектни идеи за публичния сектор и сектора на НПО. Представени са възможностите за местно развитие и участие чрез подхода ВОМР. Дискутираха се насоките за разработване на Стратегия за местно развитие за територията на община Марица, нуждите и потребностите на гражданския сектор. Активно участие в срещата взеха всички местни Читалища, които представиха идеи за проекти и развитие на културно-информационна дейност в селата.

{gallery}008_obuchenie{/gallery}

На 11 и 12 февруари 2016г. в населените места на територията на община Марица се проведоха поредица от информационни срещи, предназначени за местната общност и жители. В срещите активно участие взеха представители от местните читалища, земеделски производители-зеленчукопроизводители, пчелари, овощари, животновъди; микропредприятия в сферата на сладкарската и шивашката промишленост, търговията и услугите; представители на Община Марица и др. Участниците в срещите се запознаха с основна с основна информация за подхода Водено от общностите местно развитие и възможностите, които ще получи територията на община Марица чрез Стратегията за местно развитие.

{gallery}007_tsaratsovo{/gallery}

На 11 и 12 февруари 2016г. в населените места на територията на община Марица се проведоха поредица от информационни срещи, предназначени за местната общност и жители. В срещите активно участие взеха представители от местните читалища, земеделски производители-зеленчукопроизводители, пчелари, овощари, животновъди; микропредприятия в сферата на сладкарската и шивашката промишленост, търговията и услугите; представители на Община Марица и др. Участниците в срещите се запознаха с основна с основна информация за подхода Водено от общностите местно развитие и възможностите, които ще получи територията на община Марица чрез Стратегията за местно развитие.

{gallery}006_manole{/gallery}

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ