Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Презентации

На 4 и 5 февруари се проведоха две еднодневни обучения за местни лидери от територията на община Марица.Темата на обучението беше свързана с ролята и мястото на местните лидери и партньорите в процеса на местното развитие. Планиране на мултифондова стратегия за местно развитие. Приоритети за местно развитие на отделните сектори. В обучението заинтересовано участие взеха представители на неправителствения сектор, НПО, Читалища, училищни и църковни настоятелства, формални и неформални граждански организации, представители на местния бизнес (микропредприятия, малки и средни предприятия), селско стопанство (земеделски производители, кооперации и фермери), занаятчии. Основните подтеми в обучението засегнаха са свързани с ролята на местните лидери в процеса на местно развитие, ВОМР и видове финансиране по сектори, как да се планира мултифондова Стратегия, какви трябва да бъдат приоритетите за местно развитие по сектори.

{gallery}005_videlina{/gallery}

На 2 февруари 2016г. в село Бенковски се проведе първа Информационна конференция по проект на Община Марица за създаване на Местна инициативна група по подхода ВОМР. В конференцията участваха над 70 представители на всички местни сектори: бизнес, селско стопанство, местна власт, местни неправителствени организации и сдружения, представители на малцинствата, хората с увреждания, граждани.

Информационната конференция се откри от Кмета на община Марица-Г-н Димитър Иванов, който приветства участниците и апелира за активно отношение към предстоящите дейности по сформиране на местната инициативна група и разработването на стратегията за местно развитие. ВОМР е подход, който ще осигури възможност на местната общност и територията да реализира свои идеи за местно развитие със средства на ПРСР и допълващи фондове. Това ще доведе до устойчиво развитие и дългосрочни ползи за община Марица. Активното участие на местната общност е от ключово значение за успешното класиране на община Марица сред бъдещите Лидер-територии в България.За местната общност са предвидени над 20 събития до края на месец април, в които ще се идентифицират ключовите участници, приоритетите и дейностите за развитие на територията чрез подхода ВОМР.

{gallery}004_benkovski{/gallery}

На 28-29 януари се проведе двудневно обучение за екипа и публично-частните партньори на бъдещата местна инициативна група.

{gallery}003_Vasil_Levski{/gallery}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{gallery}002_inf_conferencia{/gallery}

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ